Rute

I år 2018 vil der igen være to ruter, ruten til duo/trio vil være ca. 7 km lang, imens ruten til solo rytterne er ca. 12 kilometer.

Ruterne vil forløbe på en god blanding af singletracks og grusveje. Ruten vil sikre udfordringer for alle, dog uden ubehagelige overraskelser. Træning på ruten før løbet er ikke mulig!

 

Regler

Den person eller det hold der fuldfører flest omgange på ruten inden 6 timer, vinder klassen. Kun fuldførte omgange kørt INDEN klokken 16.00 tæller med i slutresultatet.

Er man på omgangshøjde med en anden rytter eller et andet hold efter 6 timer, er det den rytter eller det hold der har kørt hurtigst, der vinder.

Det er kun tilladt at skifte rytter i skiftezonen.

Det er ikke tilladt at deltage på elcykel eller anden cykel med hjælpemotor.

 

Tidtagning og startnumre

Tidtagning foregår via. RaceResult. Du afhenter dit startnummer i tidtagningsteltet på løbsdagen. Det vil i år være muligt at afhente sine startnumre ved CycleSport Silkeborg fredag d. 3 fra 10.00-17.30 og lørdag d. 4 fra 10.00-13.00. Startnumrene er færdigpakket i konvolutter med strips mv., så en repræsentant fra holdet, henter alle startnumre på en gang. I startnumrene er der også chip.

 

Startsted

"Car parked vesterskov"

Der vil være skiltet fra Søndre Ringvej i Silkeborg. Følg Gjessøvej ca. 2 km mod Gjessø.

Navigation:

https://goo.gl/maps/EMKcog32yMS2

 

Parkering

Parkering foregår et stykke fra målområdet. Der vil derfor være etableret "drop off" i målområdet, hvor man kan sætte sine ting og holdkammerater af. Man kører herefter til p-pladsen og man kan evt cykle tilbage til pladsen. Der er ca. 7-10 min gang fra parkering til målområdet.

Der vil være officials til at afhjælpe dropoff og parkering. Deres anvisninger skal til enhver tid følges.

Parkering foregår ved Funderholmevej 31, 8600 Silkeborg. Der vil være skilte fra dropoff til parkering samt officials på p-pladsen.

 

Brug af åben ild

Grundet sommerens massive tørke, er enhver brug af åben ild - herunder rygning, grill, gasblus mv., forbudt på parkeringsarealerne samt i målområdet.

 

Dato og tidspunkt

Løbet foregår d. 5 august og starter klokken 10.00 og slutter klokken 16.00. Vi anbefaler man er der i relativ god tid før start.

 

Præmier

Der vil være præmier til nummer 1, 2 og 3 i hver klasse samt store lodtrækingspræmier.

 

Telte

Du har mulighed for at opstille en pavillion til dit hold gratis i stævneområdet. Du skal blot skrive en mail senest 1 uge i forvejen til 6timermtb@gmail.com, så finder vi en plads til dit telt.

 

Forplejning

Der vil være adgang til vand og energidrik fra AtNu hele dagen.

Det er muligt at tilkøbe burger eller pastasalat ved tilmeldingen, der udleveres efter ønske i løbet af dagen.

Der vil være gratis frugt, kaffe og the til alle deltagere.

 

Færdselsregler

Færdselsregler skal overholdes. I skoven vil der være andre gæster som har lige så meget ret til stierne som du har. Kør forsigtigt og vær høflig overfor dem du møder.

 

Uheld

Ved uheld i skoven, hvor du ikke ved egen hjælp kan komme tilbage til målområdet, kan du ringe til nødnummeret der er printet på dit startnummer. Vi har en lokal rytter, der kender skoven godt, der hurtigt vil rykke ud og finde dig i skoven, sammen med en samarit. Vi anbefaler dog, at du har 112 appen installeret på din telefon, i tilfælde af voldsommere uheld.

 

Aflysning

Skulle en aflysning af løbet finde sted p.g.a. omstændigheder som vejret (voldsom blæst, regn eller lign.), naturkatastrofer, force majeure o.lign., forbeholder vi os ret til ikke at refundere hele det indbetalte beløb.

 

Eftertilmelding:

Der er ingen mulighed for eftertilmelding på dagen.

 

Skiftezone:

Kører man på hold og vil skifte rytter, eller vil man som solorytter ind og holde pause, skal det foregå via skiftezonen i målområdet. Det er ikke tilladt at skifte rytter andre steder på ruten, end i skiftezonen. Det er først tilladt for den nye rytter at køre ud på ruten, når holdkammeraten er i mål. Der vil være straf, i form af slettet omgang hvis man kører ud på ruten, før ens holdkammerat er i mål!

 

Billeder:

Der vil være fotograf på stedet. Billederne vil kunne findes ummidelbart efter løbet på vores facebookside:

https://www.facebook.com/6timeriskoven

 

Kontakt:

Kontakt os på 6timermtb@gmail.com, vedr. spørgsmål til løbet mv.

 

 

Deltagelse sker på eget ansvar!

 

Find os på